Zeggenschap én medezeggenschap 
over ISW blijvend borgen in Westland

Nieuws

Onderzoek naar optimale governance voor de scholen van ISW

15 februari 2017

Stichting Lucas Onderwijs laat ‐ op verzoek van de Vereniging Voortgezet Onderwijs Westland ‐ door een onafhankelijke commissie onderzoek doen naar de optimale governance voor de scholen van ISW. Het verzoek van de stakeholders vloeit voort uit de wens die eerder door de burgemeester van Westland en de Vereniging Voortgezet Onderwijs Westland is uitgesproken.

De commissie bestaat uit prof. dr. Roel in ‘t Veld en prof. dr. Theo Camps. Een rapport met concrete aanbevelingen verschijnt op 1 juni 2017.

Stichting Lucas Onderwijs en de Vereniging Voortgezet Onderwijs Westland doen gedurende het onderzoek geen mededelingen in het belang van een zorgvuldig onderzoeksproces en de continuïteit van goed onderwijs op de scholen van ISW en de andere scholen van Lucas Onderwijs.

Share This